Изберете страница

Здравата икономика трябва да бъде проектирана да процъфтява, а не да следва безкраен растеж. В своята Икономика на поничката Кейт Рауърт преразглежда доминиращите икономически модели и излага седем ключови начина да започнем да мислим като икономисти от XXI век. Това означава

  • преодоляване на пристрастяването към растежа;
  •  разбиране за парите,финансите и бизнеса като инструменти в услуга на хората;
  •  създаване на кръгова икономика, насочена към справедливо разпределение и работеща в рамките на екологичните граници на планетата.

Икономика на поничката предлага коренно нов компас, създаден да преведе човечеството през този век. Той е насочен към бъдещето, в което могат да бъдат удовлетворени нуждите на всеки човек, без да бъде унищожен светът, от който ние всички зависим.

Същността на модела или на „поничката“ представлява една социална основа на благоденствието, под която никой не трябва да пада, и един екологичен таван с планетарни мащаби, който не бива да преминаваме. Между двете е разположено едно безопасно и справедливо пространство за всички.

                                                                         ИКОНОМИКА НА ПОНИЧКАТА

Ако целта на човечеството през XXI век е да влезе в „поничката“, каква икономическа нагласа ще ни помогне да го постигнем?

Кейт Рауърт предлага на първо място да се промени целта. Повече от 70 години икономиката е съсредоточена върху брутния вътрешен продукт (БВП), или националния обем на производство, като основен показател за прогрес. Тази идеология се използва за оправдание на огромните неравенства при доходите и безпрецедентното унищожаване на биосферата. Но през XXI век сме изправени пред много по-голяма цел: да се защитят правата на всеки човек, без едновременно с това да се застрашава околната среда. Тази цел е въплътена в концепцията за „поничката“. Кейт Рауърт показва как трябва да създадем икономически условия, които да пренесат цялото човечество в тази зона, която на илюстрацията на „поничката“ е обозначена като безопасна.

Вместо да гоним постоянен растеж на БВП, е време да помислим как да живеем балансирано.

„Тази книга е брилянтна, вълнуваща и революционна. Опирайки се на задълбочено проучване и забележителна мъдрост, Кейт Рауърт преструктурира и преначертава икономиката. Книгата е напълно достъпна, дори за хора без познания по темата. Вярвам, че Икономика на поничката ще промени света.”

George Monbiot, The Guardian

За автора

Кейт Рауърт е икономист, фокусиран върху изследването на икономическия начин на мислене, необходим за справяне със социалните и екологичните предизвикателства на 21-ви век. Преподава промяна и управление на околната среда в Оксфордския университет. Сътрудничи и на Института за лидерство в устойчивото развитие към университета в Кеймбридж и е член на Римския клуб. През последните 20 години Рауърт работи за хуманитарната организация Oxfam, съавтор е на годишните доклади за човешкото развитие на ООН и сътрудничи на Института за международно развитие, изпълняващ програми в селскостопанските райони на Занзибар. Живее в Оксфорд, Англия.